Startsida2024-02-07T19:29:24+00:00

Välkommen till föreningen Hästliv i Knivsta kommun

Vi är en ideell förening som vill fokusera på en hållbar hästverksamhet i Knivsta kommun, oavsett hästras och användningsområde.

Vår ambition är att erbjuda spännande föredrag om aktuell kunskap och forskning kring häst. Vi kommer även att verka för trygga ridvägar i kommunen samt ha en bra dialog med markägaren genom LRF.

Du hittar mer information kring detta via Facebooksidan Hästliv i Knivsta kommun.

Läs mer om Hästliv i Knivsta kommun
Facebooksidan för Hästliv ger dig snabba nyheter om hur hästar och ryttare/kuskar kan få större acceptans i vår kommun. FB-sidan uppdateras i princip dagligen så häng med när det gäller kontakter med politiker, kommunala tjänstemän med flera.

Årsmöte för Hästliv i Knivsta kommun 20242024-02-07T20:01:24+00:00

Söndag den 3 mars 2024 bjuder vi in till årsmöte för Hästliv i Knivsta kommun. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Vassunda IF:s klubblokal.

Mötet inleds med ett föredrag om Hästens färg och dess betydelse som presenteras av Sofia Mikko, genetikforskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Därefter hålls själva årsmötet där verksamhetsberättelsen presenteras och en ny styrelse väljs. Föreningen kommer även att presentera de aktiviteter med fokus på hästverksamheter som är planerade under 2024.

Självklart kommer alla medlemmar att bli bjudna på kaffe/the och tilltugg.

Hur hittar du till Vassunda IF:s klubblokal? Adressen är Edeby 35 i Vassunda. Slå in adressen på Google maps så hittar du lättare dit.

För mer information: Carin Wrange 070-2478422

Vad hände under 2023?2024-02-07T19:57:29+00:00

Verksamhetsberättelse för Hästliv i Knivsta kommun 2023

Föreningen Hästliv i Knivsta kommun har sedan övergången från Knivstaortens ryttarklubb
(2022) fokuserat på områden som berör alla typer av hästverksamhet i kommunen. Från att
tidigare har varit en tävlingsklubb inom Svenska Ridsportförbundet är nu föreningen Hästliv en
ideell förening som välkomnar alla som gillar hästar och som kan presentera olika hästrelaterade
verksamheter.

Föreningens syfte är att bland annat att kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän,
t ex om ridvägar som har anlagts i Ängbyskogen, samt ökade möjligheter att kunna rida alternativt
köra häst på säkra vägar.
Föreningens syfte är även att nå de stall och hästägare som finns inom Knivsta kommun.
Inom kommunen har vi kunnat finna hästverksamheter som inspirerar och aktiverar många
personer.

Föreningen har via Facebooksidan HÄSTLIV lyft fram olika sätt att hålla och hantera hästar
oavsett ras eller disciplin. Facebooksidan Hästliv har numera 740 följare vilket känns fantastiskt.
Föreningen har haft fem protokollförda styrelsemöten under 2023, samt ett styrelsemöte innan
årsmötet 2024.
Följande personer ingår i styrelsen: Madelene Granath, Görel Nyman, Ulrika Lagerquist, Åsa
Skiöld, Maria Carlsson, Cecilia Jansson och Carin Wrange.

Föreningen har under 2023 haft 29 betalande medlemmar. 200 kr för seniorer och 100 kr för
juniorer. Medlemsavgifterna används främst för de aktiviteter som genomförs under året.

Följande aktiviteter har Hästliv bjudit in (gratis för betalande medlemmar) under 2023.

Årsmötet 28 februari 2023 : Förutom själva årsmötet höll SLU-forskaren Eva Tydén ett föredrag
om forskning kring hästens parasiter. Flera omfattande forskningsprojekt har genomförts i Knivsta
de senaste åren, merparten på Åby gård och på Skäggesta. Att hästens parasiter behöver
bekämpas på olika sätt var ett viktigt medskick då flera avmaskningspreparat visar resistens. Att
regelbundet mocka hästens hage är den mest effektiva men också mest arbetskrävande insatsen
för att minska parasitförekomst.

Lördag 22 april 2023: Hästdag på CIK i Knivsta där alla med hästintresse var inbjudna. Flera
ridskolor, Olunda och Lagga, fanns på plats för att berätta om sina verksamheter.
Bakluckeloppis arrangerades för att kunna sälja diverse hästprylar.
För den som drömmer om att bli jockey fanns en mekanisk galopphäst från Bro utanför CIK. Ett
stort antal ”ryttare” fick testa hur det kändes att stå i korta stigläder i full fart!
Två miniatyrhästar fanns att klappa på i en egen hage, särskilt för de yngre barnen. Ägare till de
små hästarna är Annika Lindh, bosatt i Husby-Långhundra.
My Nordström, bosatt i Knivsta, höll i CIK ett föredrag om sin långa ritt genom Argentina.

Tisdag 15 augusti 2023: Tack vare veterinär Görel Nyman, styrelseledamot i Hästliv och med stor
kunskap inom hästavel (semin och embryo transfer) blev det möjligt att besöka Lövsta stuteri som
är beläget på Stjärnborgs gård nära Upplands Väsby. 12 medlemmar i föreningen anslöt på plats
och vi blev visade runt på den fantastiska anläggningen som har byggts upp genom åren. På
Stjärnborg finns en komplett avelsanläggning med genomtänkta lösningar för både hingstar, ston
och föl. Anläggningen rymmer såväl stall, lösdrift, rehabcenter, skrittmaskin och ridhus som
galoppbana. Studiebesöket blev väldigt lyckat och vi fick med oss massor av kunskap om dagens
hästavel. Tack till Malin Cohlin, Nina Känsälä, Lena Malmgren, Carina Mateos samt Görel Nyman
förstås.

Lördag 7 oktober 2023: Tack vare Eva Bergström (som är delägare i några galopphästar) blev vi
inbjudna till ett studiebesök hos galopptränaren Annika Sjökvist på Bro Park Galopp. Det var ett
10-tal medlemmar som följde med till Bro och väl där fick vi massor av information om hur
galopphästar lever, tränas och tävlar. Vi fick tillfälle att gå in i stallet, klappa om hästarna och
sedan se dem träna ute på de olika banorna på Bro. Tränaren Annika var mycket trevlig och
entusiastisk med en bakgrund som ryttare inom ridsport. Flera av oss blev inspirerade av att köpa
in mindre andelar i olika hästar.

Föreningen Hästliv i Knivsta kommun hoppas kunna bjuda in flera studiebesök under 2024. Kom
gärna med bra förslag till styrelsen! Och följ oss på Facebooksidan!

Hästtema på CIK i Knivsta2023-03-29T16:48:12+00:00

Den 22 april 2023 blir det Hästtema på CIK (Centrum för idrott och kultur) i Knivsta. Kommunen bjuder in alla, unga som vuxna, som har intresse för häst. Aktiviteterna kommer att pågå kl 11.00-15.00.

Under dagen finns tillfälle att göra sin egen käpphäst samt att elever från Olunda ridskola arrangerar käpphästhoppning.
På plats finns även en blivande jockey som kan berätta mer om galoppsport. Hästdagen avslutas med en tecknad film, Spirit,  om hästar.

Vår förening, Hästliv i Knivsta kommun, kommer att finnas på plats. Vi vill informera om vår verksamhet, bland annat arbetet med att få till trygga och säkra ridvägar för hästar och ryttare inom alla kategorier. Vi kommer också berätta om intressanta föredrag och studiebesök som vi kommer att arrangera framöver.

En av våra medlemmar, Marie Wolter, finns på plats och kan berätta om sitt Hästfritids för små hästintresserade barn. Vi har även många mycket hästkunniga medlemmar som kan ge råd och tips för hur man bäst sköter och tränar en häst eller ponny.

Under hästdagen arrangeras också bakluckeloppis för häst- och ryttarprylar på baksidan av CIK. Passa på att fynda utrustning till din häst/ponny och till dig själv.

 

Verksamhetsberättelse 20222023-03-04T16:15:55+00:00

Verksamhetsberättelse 2022 för Knivstaortens Ryttarklubb 

2022 var klubbens 25:e verksamhetsår sedan starten 1997. 

Föreningen gjorde sitt formella utträde ur Svenska Ridsportförbund den 22 december 2021 och kommer framöver att vara en ideell förening i Knivsta kommun med fokus på en hållbar hästnäring. Då det finns ett stort antal stallar och hästar i kommunen som används inom olika aktiviteter såsom ridning, trav, körning, avel med mera är det viktigt att föreningen representerar hästvälfärden i Knivsta kommun. Ett starkt önskemål är möjligheten att skapa trygga ridvägar. 

STYRELSEN

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året: 15 februari 2022, 6 mars 2022, 10 april 2022,  29 juni 2022, 26 oktober 2022, 5 december 2022 och den 16 januari 2023.

Styrelsen har bestått av: Görel Nyman – ordförande, Carin Wrange-sekreterare, Maria Carlsson – kassör, Ulrika Lagerquist – ledamot, Åsa Skiöld – ledamot, samt Madelene Granath som adjungerad. 

ÅRSMÖTET

Årsmötet hölls digitalt den 25 januari 2022. Innan dess (22 december 2021) hade beslut tagits om att lämna Svenska Ridsportförbundet/ Svenska Riksidrottsförbundet. KORK fortsätter framöver som ideell förening i Knivsta kommun. Då i princip hela styrelsen från tidigare år avgick gjordes inget val. De medlemmar som kunde tänka sig att ingå i en ny styrelse var Görel Nyman, Maria Carlsson, Åsa Skiöld och Ulrika Lagerquist. 

ANTAL MEDLEMMAR
Klubben har under 2022 haft 27 medlemmar.

AKTIVITETER

Ett medlemsmöte för nya och gamla medlemmar hölls 20 mars 2022 i lokal Glaskupan på CIK i Knivsta. Syftet var att presentera de tankegångar som den grupp medlemmar i ”gamla KORK” ville presentera för hästintresserade i Knivsta kommun. Knivstaortens RK, som tidigare har varit en tävlingsklubb under 24 år, vill framöver fokusera på en hållbar hästverksamhet i Knivsta kommun, oavsett hästras och användningsområde. 

Ambitionen är att erbjuda alla hästintresserade spännande föredrag om aktuell kunskap och forskning kring häst samt bjuda in till studiebesök. Föreningen kommer även att verka för trygga ridvägar i kommunen, bland annat i de två nya naturreservat som ska bildas.

På mötet den 20 mars 2022 föreläste Eva Bergström, Hästplaneraren om: ”Hur få acceptans för häst och ryttare i en växande kommun”. Eva har under många år verkat för att få ökat fokus på hästen inom samhällsplaneringen ibland annat Värmdö kommun.

Hästliv i Knivsta kommun startade som facebooksida under våren och fick genast många följare, i nuläget 587 personer. På fb-sidan kan allt om häst, främst i Knivsta kommun,   publiceras. Det är Madelene Granath som håller i sidan.

Via Facebooksidan har vi satt hästen på kartan i Knivsta kommun. Det fanns långt ifrån den medvetenhet som det finns idag, att vi är över 600 hästar och minst 77 hästgårdar, med olika inriktningar och intressen. Två fina ridskolor, hästfritids, stora och fina islandshästanläggningar, ett otroligt brett intresse för ridning av såväl framgångsrika-tävlingsryttare och hobbyryttare, äventyrare till häst, uppfödare, kompetenta hovslagare och så duktiga veterinärer, prisade i Hästsverige. Här finns även företag inom belöningsbaserad relation till hästen, landslagsryttare inom beridet bågskytte, miniatyrhästar som deltar och tävlar på kända evenemang runt om i Sverige, terrängbana och gårdar som anordnar tävlingar inom westernridning.

Upsala Nya Tidning (UNT) har vid fem tillfällen publicerat texter och bilder om hästverksamheter i Knivsta kommun. 

1. Säkra och trygga ridvägar
2. Hästfritids i kommunen
3. Knivsta marknad och hästskit
4. Två artiklar om framtida ridvägar i Ängbyskogens naturreservat

Under våren 2022 har Madelene Granath och Carin Wrange haft dialog med olika partier i Knivsta kommun inför valet 2022 angående det stora antalet stallar och hästar i området. Vad vill kommunen göra för att stötta hästnäringen, skapa trygga ridvägar med mera? 

Lördagen 10 maj fanns KORK på plats på Knivsta marknad med ponnyridning för de minsta ryttarna. Två snälla shetlandsponnyer fick under nära två timmar bära runt på många glada barn. Vi hade även bjudit in såväl Lagga ridskola och Olunda ridskola som erbjöd olika aktiviteter såsom käpphästhoppning och olika ”gissa-lekar”.

Lördag 3 september åkte några medlemmar till Strömsholms ridskola för studiebesök på bl a den aktiva grupphästhållningen som finns där. Linda Kjellberg och Karin Morgan tog emot och informerade om såväl de olika aktiviteterna som bedrivs på Strömsholm och den forskning som görs med fokus på grupphästhållningen.

Möte om allemansrätten arrangerades den 23 november i Knivsta kommun. Det var Carin von Köhler, Knivsta kommun, som bjöd in alla som ville lära sig mer om just allemansrätten med fokus på ryttare. Björn Galant, LRF, höll ett mycket bra och informativt föredrag där han förklarade grundprinciperna kring allemansrätten, vilket är viktigt att känna till för ryttare.

Tisdag 3 januari 2023 träffades Görel Nyman, Carin von Köhler, Ann-Catrin Thor och Carin Wrange på plats i Ängbyskogen för att under cirka 2.5 timmar diskutera olika sträckningar för en framtida ridstig med mera. Ett tydligt medskick från KORK var att ryttare måste kunna nå ridstigen från allmän väg, vilket innebär vid kurvorna mellan Hagelstena och Åby gård där Upplandsleden idag ansluter till Ängbyskogen.

Sammanställningen av årets verksamhet är gjord av Madelene Granath och Carin Wrange

Bor alla hästparasiter i Knivsta?2023-03-03T11:18:10+00:00

Hur tänker ni hästägare när det gäller hästens parasiter? Förr i tiden avmaskade man höst och vår utan att fundera över varför? Eftersom det nu är mer strikta regler finns det många skäl att fundera på hur vi kan minska antalet parasiter i vinter- och sommarhagar.

Eva Tydén, forskare vid SLU, har under flera år genomfört flera studier i hur olika parasiter lever och uppför sig. Studierna har gjorts på några hästgårdar i Knivsta och vissa projekt har varit framgångsrika medan andra inte har haft någon effekt.

Vid årsmötet den 28 februari kommer Eva Tydén att prata om de projekt hon arbetat med under rubriken Bor alla hästparasiter i Knivsta? Självklart stämmer inte det, men vi tycker det är en bonus att vi får veta mer om hur parasiter ska undvikas hos våra kära hästar. Vissa arter, som stor blodmask, är en av de farligaste och dessvärre har förekomsten ökat markant de senaste åren över hela landet.

Missa inte detta spännande föredrag som självklart inte kostar något för dig som är medlem.

Anmäl att du vill komma senast 26 februari till carin.wrange@gmail.com

Årsmöte för Knivstaortens ryttarklubb2023-03-04T17:27:41+00:00

Hej alla hästälskare i Knivsta kommun med omnejd! Nu är det snart ett år sedan vi bytte inriktning, från tävlingsklubb inom ridsport, till en klubb som vill verka för alla typer av hästhållning. Vi har haft flera spännande möten med bl a Knivsta kommun som vi berättar mer om på årsmötet.

ÅRSMÖTET hålls tisdag den 28 februari 2023 i en lokal som tillhör Vassunda IF kl. 19.00-21.00. Självklart bjuder vi på fika med tilltugg. Det kan vara litet knepigt att hitta dit, men vi kommer att lämna en perfekt vägbeskrivning till Vassundas klubblokal.

Ta gärna med någon hästintresserad kompis, ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka hästverksamheten i kommunen. Anmäl gärna att du kommer så vi kan beräkna åtgång på fika. Mejla till: carin.wrange@gmail.com senast den 26 februari.

 

Framtidens hästhållning2023-01-06T16:59:27+00:00

Framtidens hästhållning presenteras i spännande studiebesök

Är du nyfiken på hur en aktiv grupphästhållning fungerar? Då har du chansen att få veta mer om hur hästar i grupp, dygnet runt, vistas ihop. 

Knivstaortens ryttarklubb bjuder in dig till ett spännande studiebesök på Ridskolan Strömsholm lördag den 3 september kl 10.00-12.00. (cirka)

Det är Linda Kjellberg, forskare och huvudlärare i hästkunskap och miljösamordnare  som har genomfört merparten av studierna med Karin Morgan, chef för forskning och utveckling på Ridskolan Strömsholm och Flyinge, som en av flera handledare. Karin Morgan kommer att vara vår guide under hela studiebesöket.

På Ridskolan Strömsholm pågår sedan flera år olika forskningsprojekt i en aktiv grupphästhållning med skolhästar. Forskningen har fokuserat på hur hästar interagerar, hur utfodringen fungerar, hur stor yta ligghallen bör vara och om risken för skador ökar med många hästar i samma grupp.

Den som vill gå in bland hästarna ska ta med egen hjälm enligt reglerna som finns på ridskolan.

Efter föreläsningen i lokal Knytpunkten  och besöket i den aktiva grupphästhållningen finns möjlighet att äta lunch på restaurangen Markan. Därefter kan de som vill besöka Strömsholms slott som håller öppet fram till 16.00 och eller uppleva Strömsholm hästmuseum http://www.hastmuseumstromsholm.se/

Lunchen och ev avgift till slottsbesöket betalar var och en.

Studiebesöket på Strömsholm är gratis för alla medlemmar i Knivstaortens ryttarklubb. Om du vill följa med, trots att du inte är medlem, kan du betala 200 kr eller bli medlem i föreningen, plusgiro 619 42 08-2

För medlemsskap vill vi att du skickar in uppgifter om dig själv; namn, adress, mobilnr och mejl. Vill vill gärna kunna nå dig och skicka information om kommande aktiviteter.

Vi uppmanar till samåkning till Ridskolan Strömsholm. Från Uppsala/Knivsta är det ca 12 mils resa.

Anmäl att du/ni vill följa med på detta unika tillfälle att få kunskap om hur framtidens hästar kan inhysas på ett mer hästvänligt sätt. Skicka anmälan till carin.wrange@gmail.com eller ring
070-247 8422 senast den 29 augusti.

Varmt välkomna till Strömsholm önskar styrelsen för Knivstaortens ryttarklubb

Ridvägar och allemansrätt2023-03-04T16:08:29+00:00

En viktig fråga för Hästliv i Knivsta kommun är möjligheten att kunna rida eller köra på säkra och trygga ridvägar. I nuläget finns ingen officiell ridväg någonstans i kommunen trots att här finns 588 hästar på 77 hästanläggningar.

Under våren 2022 har föreningen kontaktat flera politiker från olika partier för att diskutera den rådande situationen när det gäller hästverksamhet i Knivsta kommun. Vad de olika partierna tycker om hästverksamhet kommer vi att redogöra för längre fram.

Den 23 november 2022 bjöd Knivsta kommun in till ett möte och föredrag om allemansrätten. Björn Galant från LRF höll ett föredrag och berättade vad allemansrätten innebär för såväl ryttare, fotgängare, cyklister med flera. Ett 60-tal personer kom till mötet, såväl ryttare som markägare.

Medlemsavgift2023-03-04T15:59:50+00:00

Medlemsavgift i Knivstaortens ryttarklubb/Hästliv i Knivsta kommun är:

200 kr för senior

100 kr för junior

Betala via klubbens plusgiro 619 42 08 -2

Varför behöver man betala för att få vara med? Jo, vi vill kunna sprida kunskap om hållbar hästhållning genom att erbjuda bra föreläsningar om häst. Till exempel hur man tränar hästar för hållbarhet, vilka foder som är bäst, hur man bekämpar parasiter, vilka inhysningssystem som är bäst med mera. För att kunna engagera duktiga forskare och andra föreläsare behöver vi ha en kassa att betala med.

Vi kommer även bjuda in till studiebesök om olika hästverksamheter.

 

Vi behöver bli fler medlemmar i vår förening för att kunna påverka såväl politiker som tjänstemän om hur viktig HÄSTEN är i samhället. Nu har vi även ett swishnummer, 1230574285, som ni kan betala medlemsavgiften till. 200 kr för senior och 100 kr för junior.

Vid betalning av medlemsavgift, var vänlig skicka mejl med uppgift på namn, adress, mobilnr och mejladress. Skicka mejl till carin.wrange@gmail.com

 

Till toppen